Đâu là tiêu chí cho khu đô thị xanh?

Đâu là tiêu chí cho khu đô thị xanh?

VTV.vn - Không gian xanh đã trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để cạnh tranh giữa các dự án. Tuy nhiên, theo các chủ đầu tư, đô thị xanh không chỉ đơn giản là có nhiều cây.